Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά των μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας και έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ικαρίας και των όρων της 4/2021 Διακήρυξης, των Παραρτημάτων αυτής καθώς και της Περίληψης της. (Δαπάνη 1.546.550,30 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά των μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας και έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ικαρίας και των όρων της 4/2021 Διακήρυξης, των Παραρτημάτων αυτής καθώς και της Περίληψης της. (Δαπάνη 1.546.550,30 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ημ/νια: 27/07/2021 07:05:51
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ1Δ7ΛΩ-ΖΔΨ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar