Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-261 για :Έξοδα δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου Σύμης

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-261 για :Έξοδα δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου Σύμης
Ημ/νια: 26/07/2021 11:37:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΑΔΑ: 6ΙΩΧΩΗΠ-4Τ1
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar