Απόφαση Ο.Ε. 280/2021 Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών, για τις ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων»

Θέμα: Απόφαση Ο.Ε. 280/2021
Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών, για τις ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων»
Ημ/νια: 24/07/2021 12:10:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΔΑ: Ω1ΝΛΩΨ2-ΛΣΨ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar