Έγκριση του από 13-7-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση τετρακοσίων (400) πράσινων πλαστικών καπακιών, κατεστραμμένων, από μεταλλικούς κάδους, χωρητικότητας 1.100 lt, εκτιμώμενου βάρους 7 kg έκαστος που φυλάσσονται στην Αποθήκη Υλικών- Καυσίμων- Λιπαντικών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης καθώς και στο οικόπεδο του Σχιστού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, που διεξήχθη στις 13-7-2021, στην εταιρεία ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.ΤΕ.

Θέμα: Έγκριση του από 13-7-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του φανερού προφορικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην εκποίηση τετρακοσίων (400) πράσινων πλαστικών καπακιών, κατεστραμμένων, από μεταλλικούς κάδους, χωρητικότητας 1.100 lt, εκτιμώμενου βάρους 7 kg έκαστος που φυλάσσονται στην Αποθήκη Υλικών- Καυσίμων- Λιπαντικών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης καθώς και στο οικόπεδο του Σχιστού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, που διεξήχθη στις 13-7-2021, στην εταιρεία ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.ΤΕ.
Ημ/νια: 23/07/2021 14:59:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΔΑ: ΩΗΕΖΩΞΥ-Ν7Ζ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar