305/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. – Έγκριση πρακτικού περί α) ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών β) ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών», εκτιμώμενης αξίας 74.397,40€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

Θέμα: 305/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. – Έγκριση πρακτικού περί α) ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών β) ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών», εκτιμώμενης αξίας 74.397,40€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
Ημ/νια: 22/07/2021 13:35:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΔΑ: 67Δ1ΩΕ6-3ΨΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar