Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας και για τα νομικά του πρόσωπα για τα έτη 2022-2023-2024»

Θέμα: Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών για το Δήμο Ορεστιάδας και για τα νομικά του πρόσωπα για τα έτη 2022-2023-2024»
Ημ/νια: 22/07/2021 13:50:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΨΠΩΞΒ-42Η
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar