Έγκριση των πρακτικών 1 & 2 για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Αριθ. 108562 της υπ. αριθ. 5804/20-05-2021 διακήρυξης του Δήμου Μυλοποτάμου, για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ έτους 2021-22» προϋπολογισμού 226.500,00 €.

Θέμα: Έγκριση των πρακτικών 1 & 2 για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Αριθ. 108562 της υπ. αριθ. 5804/20-05-2021 διακήρυξης του Δήμου Μυλοποτάμου, για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ έτους 2021-22» προϋπολογισμού 226.500,00 €.
Ημ/νια: 22/07/2021 09:05:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΔΑ: 6Λ11ΩΚΞ-ΠΩΚ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar