Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στη Λήμνο (γραφεία μελών ΔΕΠ, εργαστήριο, βοηθητικοί χώροι) για το χρονικό διάστημα από 01/09/2021 έως και 31/08/2024

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στη Λήμνο (γραφεία μελών ΔΕΠ, εργαστήριο, βοηθητικοί χώροι) για το χρονικό διάστημα από 01/09/2021 έως και 31/08/2024
Ημ/νια: 21/07/2021 09:22:44
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΒΖ469Β7Λ-ΗΨ5
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar