Επικύρωση αποτελεσμάτων των σταδίων αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό της υπ’ αριθμό 8055/2/5-γ΄ από 10-07-2021 διακήρυξη της Δ.Α. Aκαρνανίας, αποδοχή – απόρριψη προσφορών, ανάδειξη προσωρινού προμηθευτή

Θέμα: Επικύρωση αποτελεσμάτων των σταδίων αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό της υπ’ αριθμό 8055/2/5-γ΄ από 10-07-2021 διακήρυξη της Δ.Α. Aκαρνανίας, αποδοχή – απόρριψη προσφορών, ανάδειξη προσωρινού προμηθευτή
Ημ/νια: 21/07/2021 09:21:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΨΞΑΟ46ΜΤΛΒ-ΜΗΥ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar