1. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων της ΑΣΚΤ, με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως 31/12/2022 στον μειοδότη, δηλαδή την εταιρεία «ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από την οποία θα ζητηθεί να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Σύστημα τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της Διακήρυξης 3/2020 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης».

Θέμα: 1. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων της ΑΣΚΤ, με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως 31/12/2022 στον μειοδότη, δηλαδή την εταιρεία «ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από την οποία θα ζητηθεί να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Σύστημα τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της Διακήρυξης 3/2020 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης».
Ημ/νια: 20/07/2021 18:01:22
Φορέας: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΑΔΑ: 9ΥΨ146Ψ8ΝΖ-82Ω
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar