Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής & βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης της μελέτης με τίτλο : «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ».

Θέμα: Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής & βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης σύμβασης της μελέτης με τίτλο : «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ».
Ημ/νια: 20/07/2021 12:55:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΩΖΩ10-2Ω1
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar