Προέγκριση δέσμευσης πίστωσης του ΚΑΕ 1611Α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) του Προϋπολογισμού έτους 2022 για την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών της Κεντρικής υπηρεσίας και των έξι Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.ΑΜΘ για την περίοδο 2021-2022,

Θέμα: Προέγκριση δέσμευσης πίστωσης του ΚΑΕ 1611Α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) του Προϋπολογισμού έτους 2022 για την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών και υδραυλικών υγρών της Κεντρικής υπηρεσίας και των έξι Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.ΑΜΘ για την περίοδο 2021-2022,
Ημ/νια: 19/07/2021 11:10:27
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΓΩΞΟΞΧΘ-3ΚΣ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar