Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2021 ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)

Θέμα: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2021 ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
Ημ/νια: 19/07/2021 12:47:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΚ146ΜΓ3Ξ-6ΩΙ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar