Έγκριση ή μη για τη Διενέργεια Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), Τεχνικών προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης

Θέμα: Έγκριση ή μη για τη Διενέργεια Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), Τεχνικών προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης
Ημ/νια: 19/07/2021 12:34:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΔΑ: 907ΕΩΞΔ-ΜΣΣ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar