Το Δασαρχείο Αλιβερίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τη μίσθωση: Ενός (1) Λαστιχοφόρου Φορτωτή CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου με ιπποδύναμη 120ΗΡ έως 200ΗΡ & -Ενός (1) Διαμορφωτήρα CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου ιπποδύναμης 140 ΗΡ έως 200 ΗΡ με σπαστό και προωθητικό μαχαίρι,για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση Δασικών Δρόμων Δασονομείων Αλιβερίου-Κύμης, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αλιβερίου για το έτος 2021

Θέμα: Το Δασαρχείο Αλιβερίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τη μίσθωση: Ενός (1) Λαστιχοφόρου Φορτωτή CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου με ιπποδύναμη 120ΗΡ έως 200ΗΡ & -Ενός (1) Διαμορφωτήρα CATERPILLAR ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου ιπποδύναμης 140 ΗΡ έως 200 ΗΡ με σπαστό και προωθητικό μαχαίρι,για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση Δασικών Δρόμων Δασονομείων Αλιβερίου-Κύμης, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αλιβερίου για το έτος 2021
Ημ/νια: 16/07/2021 12:03:50
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΕΒΟΡ10-ΕΘΟ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar