Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις Πανεπιστημιακές Μονάδες στις πόλεις Τρίπολη, Καλαμάτα, Κόρινθο, Ναύπλιο, Πάτρα και Σπάρτη, για τα έτη 2022, 2023, 2024 & 2025 συνολικού προϋπολογισμού 1.495.440,00 €, με ΦΠΑ

Θέμα: Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις Πανεπιστημιακές Μονάδες στις πόλεις Τρίπολη, Καλαμάτα, Κόρινθο, Ναύπλιο, Πάτρα και Σπάρτη, για τα έτη 2022, 2023, 2024 & 2025 συνολικού προϋπολογισμού 1.495.440,00 €, με ΦΠΑ
Ημ/νια: 16/07/2021 11:39:21
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΟΠ469Β7Δ-ΣΑΣ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar