Έγκριση του 1ου και 2ου Πρακτικού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α Συστήματος 132676 και με τίτλο μελέτης «Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος έως 1400cm3»

Θέμα: Έγκριση του 1ου και 2ου Πρακτικού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α Συστήματος 132676 και με τίτλο μελέτης «Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος έως 1400cm3»
Ημ/νια: 15/07/2021 12:18:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΑΔΑ: 6ΙΓ1ΩΞΘ-ΨΛΙ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar