Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-593 για :Υπηρεσία δημοσίευσης στον εθνικό τύπο της περίληψης διακήρυξης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού της προμήθειας πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων & λιπαντικών) του Δήμου & των ΝΠΔΔ του.

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-593 για :Υπηρεσία δημοσίευσης στον εθνικό τύπο της περίληψης διακήρυξης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού της προμήθειας πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων & λιπαντικών) του Δήμου & των ΝΠΔΔ του.
Ημ/νια: 14/07/2021 11:45:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΤ4Ω92-5ΣΑ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar