« Έγκριση διενέργειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων και έγκριση όρων και μελέτης για την Προμήθεια φορτηγών οχημάτων για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου ».

Θέμα: « Έγκριση διενέργειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων και έγκριση όρων και μελέτης για την Προμήθεια φορτηγών οχημάτων για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου ».
Ημ/νια: 14/07/2021 11:17:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΑΔΑ: ΨΗΗΖΩ0Ο-15Λ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar