Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε στα κτήρια του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Ε.Ι.Ε».

Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες παρακολούθησης, προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης στα κέντρα δεδομένων και υπηρεσιών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε στα κτήρια του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Ε.Ι.Ε».
Ημ/νια: 13/07/2021 13:58:45
Φορέας: ΕΘΝ. ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ)
ΑΔΑ: ΨΗΖΓ469ΗΡΧ-6ΗΖ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar