Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης αναδόχου «Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης και της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. για το έτος 2021», προϋπολογισμού δαπάνης: 528.797,88€, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης αναδόχου «Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης και της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. για το έτος 2021», προϋπολογισμού δαπάνης: 528.797,88€, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Ημ/νια: 13/07/2021 14:52:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: ΨΑΩΙΩΗΡ-Ι3Ζ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar