Διακήρυξη ΑΡ. 1/2021 συνοπτικού διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων» για την παροχή υπηρεσίας «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΟΔΗΓΟ ΤΟΥΣ»

Θέμα: Διακήρυξη ΑΡ. 1/2021 συνοπτικού διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων» για την παροχή υπηρεσίας «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΟΔΗΓΟ ΤΟΥΣ»
Ημ/νια: 12/07/2021 14:05:01
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: 90ΒΔ4653Π4-ΣΨ7
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar