Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 74/07.07.2021 (θέμα 5.2) σχετικά με την ανάδειξη τελικού αναδόχου/κατακύρωση του με αριθμό 8710/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για το έτος 2022

Θέμα: Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 74/07.07.2021 (θέμα 5.2) σχετικά με την ανάδειξη τελικού αναδόχου/κατακύρωση του με αριθμό 8710/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, για το έτος 2022
Ημ/νια: 12/07/2021 08:43:56
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ4Χ469Β7Λ-ΘΗΞ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar