Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για τον 01/2020 Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για τον 01/2020 Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Ημ/νια: 09/07/2021 13:17:21
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΔΛ469Β7Δ-Γ3Τ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar