Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς
Ημ/νια: 08/07/2021 13:46:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΔΑ: 6ΓΖΡ4690Β2-ΩΙ9
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar