Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-436 για :Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων – καύσιμα και λιπαντικά (Σύμβαση 1789/23-3-2021 Ηλεκ. Διαγωνισμός 102211/2020)

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-436 για :Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων – καύσιμα και λιπαντικά (Σύμβαση 1789/23-3-2021 Ηλεκ. Διαγωνισμός 102211/2020)
Ημ/νια: 07/07/2021 10:26:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΔΑ: 6Σ6ΨΩ6Α-496
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar