Αποφ. Ο.Ε αριθμ. 257-2021 Έγκριση η μη των πρακτικών (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών) του διεθνη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16κ.μ.».

Θέμα: Αποφ. Ο.Ε αριθμ. 257-2021 Έγκριση η μη των πρακτικών (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών) του διεθνη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή, της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16κ.μ.».
Ημ/νια: 07/07/2021 12:20:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΔΚΩ9Γ-ΩΑ5
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar