Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικών του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Δυτικής Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού».

Θέμα: Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικών του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Δυτικής Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ.
αυτού».
Ημ/νια: 07/07/2021 12:38:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ7Λ46ΜΓΘ5-2ΑΛ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar