Έγκριση αποστολής αιτήματος προς την μειοδότρια της ΟΜΑΔΑΣ Α – ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α4: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειο-δοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης Προμηθευτών – Χορηγητών για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. για την παρά-ταση ισχύος της προσφοράς της.

Θέμα: Έγκριση αποστολής αιτήματος προς την μειοδότρια της ΟΜΑΔΑΣ Α – ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α4: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειο-δοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης Προμηθευτών – Χορηγητών για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. για την παρά-ταση ισχύος της προσφοράς της.
Ημ/νια: 07/07/2021 13:58:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΣΚΚΩ9Λ-Ν2Τ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar