Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-319 για :ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-319 για :ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Ημ/νια: 06/07/2021 12:02:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΣ5ΩΗΦ-ΗΒΟ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar