Συνοπτικός διαγωνισμός για «Παροχή υπηρεσιών για ¨Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κηφισιάς” (Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο ύψους 59.520,00 €)» α) έγκριση της υπ΄ αρ. 12/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώνβ) κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού και γ) ορισμός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού.

Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός για «Παροχή υπηρεσιών για ¨Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κηφισιάς” (Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο ύψους 59.520,00 €)» α) έγκριση της υπ΄ αρ. 12/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώνβ) κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού και γ) ορισμός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού.
Ημ/νια: 01/07/2021 13:18:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΝΧΩΕΜ-Χ5Μ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar