Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:”Προμήθεια καυσίμων και βελτιωτικών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και των Νομικών του Προσώπων”.

Θέμα: Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:”Προμήθεια καυσίμων και βελτιωτικών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θήρας και των Νομικών του Προσώπων”.
Ημ/νια: 30/06/2021 08:06:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙ0ΒΩΡΝ-ΨΛΜ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar