ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΟΝ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ ΤΟΥ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.8045/4100/25-η ΑΠΟ 28-06-2021 ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023. ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΡΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

Θέμα: ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΟΝ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ ΤΟΥ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.8045/4100/25-η ΑΠΟ 28-06-2021 ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023. ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΡΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.
Ημ/νια: 29/06/2021 19:59:28
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΡΗ0Ν46ΜΤΛΒ-ΟΘΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar