Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων δημοπράτησης του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσσας χωρητικότητας 12 κ.μ.», ποσού 186.000,00€

Θέμα: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων δημοπράτησης του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσσας χωρητικότητας 12 κ.μ.», ποσού 186.000,00€
Ημ/νια: 25/06/2021 14:09:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔΚΛΩΚΛ-4ΡΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar