Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Μετεώρων και των Νομικών προσώπων οικ. Ετών 2021,2022 & 2023

Θέμα: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Μετεώρων και των Νομικών προσώπων οικ. Ετών 2021,2022 & 2023
Ημ/νια: 25/06/2021 12:31:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΑΔΑ: 9Ξ8546ΜΜΥΗ-ΞΣ7
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar