Επιστολή/πράξη κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6325/05-04-2021 Κ.Ε 81812.

Θέμα: Επιστολή/πράξη κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6325/05-04-2021 Κ.Ε 81812.
Ημ/νια: 24/06/2021 09:06:37
Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 652Ζ469Β6Ν-9ΧΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar