Επικύρωση ή μη του πρακτικού Νο 1 του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ» προϋπολογισμού € 64.341,11 με το Φ.Π.Α. και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου.

Θέμα: Επικύρωση ή μη του πρακτικού Νο 1 του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ» προϋπολογισμού
€ 64.341,11 με το Φ.Π.Α. και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου.
Ημ/νια: 24/06/2021 11:03:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: ΨΑΡΡΩΞΣ-ΦΣ3
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar