Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 11 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και λοιπών υγρών, της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 818.977,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 11 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και λοιπών υγρών, της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 818.977,64 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 24/06/2021 12:14:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 61ΩΓ7ΛΒ-1ΙΑ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar