223 Απόφαση ανάληψης πίστωσης (ΚΑΕ 1611) για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ετήσια ανάθεση προμήθειας καυσίμων του Γ.Ν.Κιλκίς-Γουμένισσας

Θέμα: 223 Απόφαση ανάληψης πίστωσης (ΚΑΕ 1611) για την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ετήσια ανάθεση προμήθειας καυσίμων του Γ.Ν.Κιλκίς-Γουμένισσας
Ημ/νια: 23/06/2021 10:46:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ3Σ46904Ξ-ΘΙ5
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar