Α Π Ο Φ Α Σ Η Aνάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του Μ.Π.Δ.Σ, για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ετήσιας προμήθειας υγρών καυσίμων.

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η Aνάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του Μ.Π.Δ.Σ, για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ετήσιας προμήθειας υγρών καυσίμων.
Ημ/νια: 23/06/2021 13:52:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΔΑ: 6Χ094690Β2-5ΕΓ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar