Απόφαση Ο.Ε. 238/2021 Έγκριση Πρακτικών Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών, για τις ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων – ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

Θέμα: Απόφαση Ο.Ε. 238/2021
Έγκριση Πρακτικών Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για χρονικό διάστημα 12 μηνών, για τις ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη και των Νομικών του Προσώπων – ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
Ημ/νια: 23/06/2021 12:45:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΔΑ: ΩΚΖΤΩΨ2-ΗΛ9
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar