Έγκριση Πρακτικού 2 (διακ. 04/2021)/07-06-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών και κατακύρωση αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης στα Γρεβενά (Διακήρυξη 04/2021).

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού 2 (διακ. 04/2021)/07-06-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών και κατακύρωση αποτελέσματος του Συνοπτικού Διαγωνισμού, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης στα Γρεβενά (Διακήρυξη 04/2021).
Ημ/νια: 23/06/2021 14:20:47
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: 93Σ3ΟΡ1Γ-3ΝΛ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar