1. Έγκριση 3ου Πρακτικού – Γνωμοδότηση για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστημάτων : Ομάδα Α΄ 102728 και Ομάδα Β΄102733 της με τίτλο μελέτης « προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών – προσθέτων για τον Δήμο Παύλου Μελά».

Θέμα: 1. Έγκριση 3ου Πρακτικού – Γνωμοδότηση για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστημάτων : Ομάδα Α΄ 102728 και Ομάδα Β΄102733 της με τίτλο μελέτης « προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών – προσθέτων για τον Δήμο Παύλου Μελά».
Ημ/νια: 22/06/2021 12:42:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΑΔΑ: ΨΘΝΘΩΞΘ-ΣΟΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar