Απόφαση Ε.Ε 23/2021 με θέμα: Ανακήρυξη οριστικού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας «Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου»

Θέμα: Απόφαση Ε.Ε 23/2021 με θέμα: Ανακήρυξη οριστικού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας «Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου»
Ημ/νια: 22/06/2021 13:22:43
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΑΔΑ: 68ΡΤΟΞΝΒ-8ΧΝ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar