Έγκριση 1ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής αποσφράγισης τεχνικών & οικονομικών προσφορών & ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2021 – 2022».

Θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής αποσφράγισης τεχνικών & οικονομικών προσφορών & ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2021 – 2022».
Ημ/νια: 18/06/2021 12:46:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΔΔΟΡΥΤ-ΟΧ4
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar