Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης έτους 2021 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για την εκ νέου διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης έτους 2021.

Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης έτους 2021 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για την εκ νέου διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης έτους 2021.
Ημ/νια: 18/06/2021 15:06:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΔΟΩ9Ψ-ΛΨΜ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar