ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ Ή ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ: 21REQ008761288 2021-06-14) -ΥΠΗΡΕΣΙΑ 70.01

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ Ή ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ: 21REQ008761288 2021-06-14) -ΥΠΗΡΕΣΙΑ 70.01
Ημ/νια: 17/06/2021 14:46:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΑΔΑ: 66ΙΖΩΡΝ-6Θ4
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar