14η Τακτική Συνεδρίαση/10.6.2021/θέμα 44ο τροποποίηση της απόφασης ΔΣ για έγκριση του ενιαίου κοινού πίνακα ΠΠΥ για τις διαδικασίες διαγωνισμών και προμηθειών

Θέμα: 14η Τακτική Συνεδρίαση/10.6.2021/θέμα 44ο τροποποίηση της απόφασης ΔΣ για έγκριση του ενιαίου κοινού πίνακα ΠΠΥ για τις διαδικασίες διαγωνισμών και προμηθειών
Ημ/νια: 16/06/2021 10:39:51
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΑΔΑ: ΨΙΙ446906Β-420
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar