«Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών για το έτος 2022 με προαίρεση για το έτος 2023».-

Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών για το έτος 2022 με προαίρεση για το έτος 2023».-
Ημ/νια: 16/06/2021 13:54:22
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6ΜΟΔ46ΜΤΛΒ-ΣΦΞ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar