ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020(ΣΥΝΕΧΙΖ)ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021

Θέμα: ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020(ΣΥΝΕΧΙΖ)ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 15/06/2021 13:27:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΑΔΑ: 94ΕΜΩΚΔ-1ΡΤ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar